Fakta

Kontakt til bestyrelsen:

Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
tlf.: 86154681 / 40154681
Ledningsnet og gravearbejde 
Sekretæren: Troels Moll
tlf.: 20 47 96 54
Aflæsning og betaling
Kassereren: Susanne Grønvaldt
Tlf.: 86356909
Flytning meldes til:
Susanne Grønvaldt
Sandballegaard
Sletterhagevej 39
8420 Knebel
Tlf.: 86356909
Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Takstblad:
Vandets hårdhed: 
Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 
13,2 dH-grader
 

 

Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.: 

24 22 30 35


Vandværkets elektriker
Henrik Schmeltz
 
Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen
Tlf.: 20 11 61 41
 
Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard
 

Aktuel information

9.12.2016

OPHÆVELSE

Kogeanbefalingen er i dag ophævet.

Vandværket har modtaget de nyeste prøver, som er i orde. Kommunen har derfor ophævet kogeanbefalingen, hvorfor vandet igen kan anvendes uden kogning.

7.12.2016

OPDATERING

Vandværket har i dag modtaget de foreløbige resultater af prøvetagning fredag i forrige uge. Resultaterne viser, at der ikke længere er coliforme bakterier i vandet. Imidlertid skal en endelig ophævelse af kogeanbefalingen iflg. embedslægeinstitutionen afvente resultatet af en måling af kimtal, hvilket resultat først foreligger på fredag i denne uge. Vi forventer, at kogeanbefalingen herefter kan ophæves endeligt. Så snart vi modtager besked herom fra myndighederne, udsender vi information om det. Vi beklager endnu engang situationen.


3.12.2016

OPDATERING

Vi har deværre endnu ikke løst problemet med forureningen med coliforme bakterier. Der er i vandværket foretaget en række forskellige tiltag for at løse problemet. Der tages nye prøver på mandag, den 5.12. Vi forventer resultaterne fra disse prøver på onsdag i næste uge.


28.11.2016

KOGEANBEFALING

Sletterhage Vandværk er i dag pålagt et påbud om at anbefale vore forbrugere at koge vandet inde det drikkes, idet der ved den normale rutinemæssige kontrol er konstateret en overskridelse af grænseværdierne for coliforme bakterier, der normalt også betegnes som jordbakterier. De findes overalt i naturen, herunder bl.a. i overfladevand.

Coliforme bakterier må ikke forveksles med E-coli bakterier, som ikke er påvist i vandet.

Vandværket er i fuld gang med at spore kilden til forureningen og håber på en snarlig ophævelse af påbuddet.

Kogevejledningen kan downloades på dette link.

Med venlig hilsen

Sletterhage Vandværk

Sven Weel Jensen, formand

Email: formand@sletterhagevand.dk

www.sletterhagevand.dk


 

04.05.2016

Se celebrity nude vandværkets ledningsnet.

Klik her for at komme til vandværkets ledningsnet


 

Tilmeld nyhedsbrev

Anti Spam spørgsmål:
Hvor mange celebrity porn øjne har en kat?
Navn:
Email: